loader image

Home

Classes

About

Pricing

Contact

KKK

Kas ma pean uuringule minema oma kodulähedasse raviasutusse?

Naisel on õigus uuringule registreeruda talle sobivasse raviasutusse olenemata tema elukohast. Uuringule minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument. Sõeluuringuid tegevate raviasutuste kontaktid leiab haigekassa kodulehelt.

Kas ma saan emakakaelavähi sõeluuringut teha ka oma naistearsti juures?

Jah, see on võimalik. Kui soovid teha uuringut oma günekoloogi juures, pead ka arvestama järjekorraga. Väljaõppinud ämmaemanda juurde saad sõeluuringu aja märksa kiiremini. Kuid sõeluuringu (HPV-testi) eest tasub haigekassa vaid juhul, kui raviasutusel on sõlmitud haigekassaga leping.

Kui eelistad oma tervist kontrollida erapraksises, tuleb seal tehtavate uuringute eest tasuda naisel endal.

Kuidas saan teada uuringu tulemused?

HPV-negatiivse proovi korral eraldi teavitust naisele ei saadeta ning uuringutulemusega saab tutvuda patsiendiportaalis www.digilugu.ee, kus see on leitav sarnaselt kõikidele teistele uuringuvastustele. Kordusuuringu vajaduse korral võetakse naisega personaalselt ühendust.

Kas saan ka siis sõeluuringu kutse, kui minu elukoht on muutunud?

2019. aasta teises pooles alustas vähi sõeluuringute register sõeluuringute kutsete saatmist e-postiga, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad kõik sõeluuringu sihtrühma kuuluvad naised, kelle isikukood@eesti.ee e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse. Kui vähiregister infot e-posti kohta ei saa, saadetakse välja paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Seega on oluline kontrollida oma andmete õigsust riigiportaalis www.eesti.ee.