loader image

Home

Classes

About

Pricing

Contact

Kuidas sõeluuringul osaleda?

Vähi sõeluuringute register kogub andmeid rahvastikuregistrist, vähiregistrist ja tervise infosüsteemist ning moodustab sõeluuringu sihtrühma.

Sõeluuringute kutsed saadetakse elektrooniliselt kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad kõik sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kellel on isikukood@eesti.ee e-post suunatud  igapäevaselt kasutuses olevale meiliaadressile või rahvastikuregistrisse märgitud isiklik meiliaadress.

Kui vähiregister infot e-posti kohta ei saa, saadetakse välja paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Seepärast on oluline kontrollida oma aadressi korrektsust rahvastikuregistris. Kui sealsed andmed ei ole täpsed, ei pruugi kõik kutsed kahjuks uuringule oodatud naisteni jõuda.

Kuid sõeluuringul osalemiseks ei ole vaja jääda kutset ootama! Kõik sihtrühma kuuluvad naised leiavad kutse ehk saatekirja patsiendiportaalist www.digilugu.ee (Terviseandmed → Saatekirjad) sõeluuringuaasta algusest.

Registreerumisel kontrollitakse naise sünniaastat. Uuringule minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Kutse sõeluuringule kehtib kalendriaasta lõpuni.

Vaata sõeluuringuid tegevate raviasutuste kontakte  SIIT.